за Христос

Давид освобождава град Кеила
След това съобщиха на Давид, че филистимците воюват против Кеила и разграбват харманите.

Слушай 1Царе 23:1
1Царе 23:1

Препратки:

Други преводи на 1Царе 23:1: