за Христос

Отмъщението на Саул на свещениците от Ноб
Тогава Давид излезе оттам и избяга в пещерата Одолам. И братята му и целият му бащин дом, когато разбраха за това, слязоха там при него.

Слушай 1Царе 22:1
1Царе 22:1

Препратки:

Други преводи на 1Царе 22:1: