за Христос

1Царе 21   

1 Давид бяга от Саул
Тогава Давид отиде в Ноб при свещеника Ахимелех; и Ахимелех посрещна Давид със страх, като му каза: Защо си сам и няма никой с тебе?
2 Давид отговори на свещеника Ахимелех: Царят ми възложи една работа и ми каза: Никой да не знае за това, за което те изпращам, нито каквото съм ти заповядал; и определих на момците еди-кое си и еди-кое си място.
3 А сега, какво имаш на разположение? Дай ми пет хляба или каквото ти се намира.
4 И свещеникът отговори на Давид: Нямам останал нито един обикновен хляб; но има осветени хлябове - ако момците са се въздържали поне от жени.
5 Давид отвърна на свещеника: Наистина жените са били далеч от нас през тези три дни, откакто тръгнах. Съдовете на момците са чисти; и хлябът е някак си общ, още повече друг хляб се освещава днес в съда.
6 И така свещеникът му даде осветените хлябове; защото там нямаше друг хляб освен присъствените хлябове, които бяха вдигнали отпред Господа, за да положат топли хлябове в деня, когато бяха вдигнати другите.
7 (А същия ден там имаше задържан пред Господа един от Сауловите слуги на име Доик, едомец, началник на Сауловите овчари.)
8 Давид каза също на Ахимелех: А нямаш ли тук под ръка някое копие или меч? Защото не взех със себе си нито меча си, нито оръжията си, понеже царската работа беше спешна.
9 Свещеникът отговори: Мечът на филистимеца Голиат, когото ти уби в долината Ила, е обвит в кърпа зад ефода. Ако искаш да го вземеш, вземи го, защото тук няма друг освен този. И Давид каза: Няма друг като него, дай ми го.
10 Така в онзи ден Давид избяга от Саул и отиде при гетския цар Анхус.
11 А слугите на Анхус му казаха: Този Давид не е ли цар на онази земя? Не е ли той, за когото пееха ответно, когато танцуваха хоро, като казваха:
Саул порази хиляди,
а Давид - десетки хиляди?
12 И Давид, като пазеше тези думи в сърцето си, много се уплаши от гетския цар Анхус.
13 Затова промени поведението си пред тях и се престори на луд, и драскаше по вратите на портата, и оставяше лигите си да текат по брадата му.
14 Тогава Анхус каза на слугите си: Не виждате ли, че този човек е луд! Защо го доведохте при мене?
15 Малко ли са моите луди, че сте довели този да прави лудории пред мене? Ще влезе ли той в дома ми?
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31