за Христос

1Царе 13:16-23;14   

16 Саул, синът му Йонатан и хората, които се намираха с тях, седяха в Гавая Вениаминова; а филистимците бяха разположили стан в Михмас.
17 Тогава от филистимския стан излязоха три дружини грабители; една дружина се отправи по пътя за Офра към земята Согал;
18 друга дружина се отправи по пътя за Веторон; а трета дружина се отправи по пътя за околността, която гледа към долината Севоим, към пустинята.
19 А в цялата Израелева земя нямаше нито един ковач, защото филистимците си казваха: Да не позволяваме евреите да си направят мечове или копия.
20 Всички израелтяни отиваха при филистимците, за да наклепят всеки търнокопа си, палешника си, брадвата си и мотиката си.
21 Имаха обаче пили за търнокопите, палешниците, тризъбците и брадвите и за да си острят остените.
22 И така, в деня на боя нямаше нито меч, нито копие в ръката на някого от хората, които бяха със Саул и Йонатан. Само Саул и синът му Йонатан имаха.
23 А филистимската стража беше разположена към прохода на Михмас.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31