за Христос

1Царе 13:1-15   

1 Война с филистимците
До това време Саул беше царувал една година. А като минаха две години от Сауловото царуване над Израел,
2 той си избра три хиляди мъже от Израел, от които две хиляди бяха с него в Михмас и на хълма Ветил, а хиляда бяха с Йонатан в Гавая Вениаминова. Останалата част от народа Саул отпрати обратно, всеки в шатъра му.
3 Йонатан разби филистимската стража, която беше в Гавая. И филистимците разбраха за това. А Саул извести с тръба по цялата земя, като казваше: Нека чуят за това и евреите.
4 И така, целият Израел беше известен, че Саул нападнал филистимската стража и че Израел бил намразен от филистимците. И народът се събра в Галгал да следва Саул.
5 А филистимците се събраха да се бият с Израел, тридесет хиляди колесници и шест хиляди конници - народ на брой като пясъка край морския бряг. И излязоха и разположиха стан в Михмас, на изток от Ветавен.
6 Когато Израелевите мъже видяха, че бяха притиснати (защото народът беше в опасност), тогава хората се скриха в пещерите, в гъсталаците, в скалите, в проломите и в рововете.
7 Някои от евреите преминаха Йордан към Гадовата и Галаадската земя. А колкото до Саул, той беше още в Галгал; и целият народ вървеше след него с трепет.
8 Саул чака седем дни според определеното от Самуил време, но понеже Самуил не беше дошъл в Галгал и народът се разпръскваше,
9 Саул каза: Донесете тук при мене всеизгарянето и мирните приноси. И той принесе всеизгарянето.
10 И щом свърши принасянето на всеизгарянето, Самуил дойде. И Саул излезе да го посрещне и да го поздрави.
11 А Самуил каза: Какво направи ти? Саул отговори: Понеже видях, че народът се разпръсваше от мен и че ти не дойде в определеното време, а филистимците се събраха в Михмас,
12 си казах: Сега филистимците ще ме нападнат в Галгал, а пък аз не съм отправил молба към Господа. Затова дръзнах и принесох всеизгарянето.
13 Самуил каза на Саул: Безумие си извършил ти, че не си спазил повелението, което Господ, твоят Бог, ти заповяда, а Господ щеше сега да утвърди царството ти над Израел до века.
14 Но сега царството ти няма да устои. Господ Си потърси човек според сърцето Си и него определи да бъде цар над народа Му, понеже ти не спази онова, което Господ ти заповяда.
15 Тогава Самуил стана и си отиде от Галгал в Гавая Вениаминова. А Саул преброи народа, който се намираше с него, и те бяха около шестстотин мъже.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31