за Христос

Тогава Господният Дух ще дойде върху теб и ще пророкуваш заедно с тях, и ще станеш друг човек.

Слушай 1Царе 10:6
1Царе 10:6

Препратки:

Други преводи на 1Царе 10:6: