за Христос

1Царе 10:17-27   

17 След това Самуил събра народа при Господа в Масфа
18 и каза на израелтяните: Така говори Господ, Израелевият Бог: Аз изведох Израел от Египет и ви избавих от египтяните и от всички царства, които ви притесняваха.
19 А вие днес отхвърлихте вашия Бог, Който сам ви избавя от всичките ви бедствия и скърби, и Му казахте: Постави ни цар над нас. И така, сега застанете пред Господа според племената си и според хилядите си.
20 Когато Самуил накара да се приближат всички Израелеви племена, жребият определи Вениаминовото племе.
21 И като накара да се приближи Вениаминовото племе според семействата си, бе определено семейството на Матри; и жребият определи Кисовия син Саул, но като го потърсиха, не можаха да го намерят.
22 Затова се допитаха пак до Господа: Човекът дошъл ли е вече тук? И Господ отговори: Ето, той се е скрил между вещите.
23 Тогава отидоха и го извадиха оттам; и като застана между хората, той беше по-висок от целия народ от рамената си и нагоре.
24 Тогава Самуил каза на целия народ: Виждате ли онзи, когото Господ избра, че няма подобен на него между всички вас? И целият народ извика: Да живее царят!
25 После Самуил съобщи на народа как ще бъде подредено царството и като написа това на книга, я положи пред Господа.
Тогава Самуил разпусна целия народ, всеки у дома му.
26 Също и Саул отиде у дома си в Гавая и с него отиде една дружина силни мъже, до чиито сърца Бог се беше докоснал.
27 Но някои лоши хора казаха: Как ще ни избави той? И презираха Саул и не му принасяха дарове; а той се правеше, че не забелязва това.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31