за Христос

1Тимотей 6   

1 За робите
Които са слуги под игото на робството, нека смятат господарите си достойни за всяка почит, за да не се хули Божието име и с учението.
2 И онези, които имат вярващи господари, да не ги презират, тъй като са братя; а нека още повече им работят, защото онези, които се ползват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай.
3 За лъжеучителите
И ако някой предава друго учение и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с учението, което е според благочестието,
4 той се е възгордял и не знае нищо, а има болестно желание за разисквания и препирни за незначителни неща, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,
5 кавги между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба.
6 А благочестието с удовлетворение е голяма печалба;
7 защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо;
8 а като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчни.
9 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.
10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби.
11 Подвигът на вярата
Но ти, Божий човече, бягай от тези неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.
12 Подвизавай се в доброто войнстване на вярата; хвани се за вечния живот, за който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.
13 Заръчвам ти пред Бога, Който оживотворява всичко, и пред Христос Исус, Който пред Пилат Понтийски засвидетелства с добрата изповед,
14 да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Исус Христос,
15 което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, Цар на царете и Господ на господарите,
16 Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; на Когото да бъде чест и вечно господство. Амин.
17 Наставления към богатите
На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високоумстват, нито да се надяват на несигурното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме;
18 да правят добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни,
19 да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот.
20 О, Тимотей, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на лъжливо нареченото знание,
21 на което като се предадоха някои, отклониха се от вярата.
Благодат да бъде с вас.
Амин.
1Тимотей: 1 2 3 4 5 6