за Христос

Да се записва само такава вдовица, която не е под шестдесет години, която е била жена на един мъж,

Слушай 1Тимотей 5:9
1Тимотей 5:9

Препратки:

Други преводи на 1Тимотей 5:9:

Към списъка на вдовиците прибавяй такава жена, която е на не по-малко от шестдесет години и е имала само един мъж,
/Съвременен превод 2004/
Да се записва само такава вдовица, която не е по-малко от шестдесет години, която е била жена на един мъж,
/Верен 2002/
Да се записва само такава вдовица, която не е по-малко от шестдесет години, която е била жена на един мъж,
/Библейско общество 2000/
Да се записва само такава вдовица, която не е по-долу от шестдесет години, която е била на един мъж жена,
/Протестантски 1940/
За вдовица да се приема жена не по-долу от шейсет години, водила един мъж,
/Православен/
В числото на вдовиците да се приима вдовица не по-долу от шестдесет години, която е била на един мъж жена,
/Цариградски/
Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man.
/KJV/
Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.
/KJV/