за Христос

Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и от безверник е по-лош.

Слушай 1Тимотей 5:8
1Тимотей 5:8

Препратки:

Други преводи на 1Тимотей 5:8:

И ако някой не се грижи за близките си, и особено за семейството си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош и от невярващ.
/Съвременен превод 2004/
Но ако някой не се грижи за своите и най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от невярващ.
/Верен 2002/
Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и от безверник е по-лош.
/Библейско общество 2000/
Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.
/Протестантски 1940/
Ако някой се не грижи за своите, а особено за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от неверник.
/Православен/
Ако ли некой не промишлява за своите си, и най-паче за домашните си, той се е отрекъл от верата, и от неверник е по-лош.
/Цариградски/
But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
/KJV/
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:
/KJV/