за Христос

По тази причина искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;

Слушай 1Тимотей 5:14
1Тимотей 5:14

Препратки:

Други преводи на 1Тимотей 5:14:

Ето защо искам младите вдовици да се омъжват, да имат деца, да се грижат за дома си и да не дават на враговете ни повод за укори.
/Съвременен превод 2004/
По тази причина искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;
/Верен 2002/
По тази причина искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;
/Библейско общество 2000/
По тая причина, искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;
/Протестантски 1940/
И тъй, желая, щото по-младите вдовици да се женят, да раждат деца, да въртят къща и да не дават никакъв повод на противника за похула;
/Православен/
И тъй, искам младите вдовици да се женят, да раждат чада, да управляват дом, да не дават никоя причина на противника за хулене;
/Цариградски/
I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully.
/KJV/
Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen.
/KJV/