за Христос

1Тимотей 5   

1 Отношение към старите хора и вдовиците
Стар човек не порицавай, а го увещавай като баща, по-младите - като братя,
2 старите жени - като майки, по-младите - като сестри, със съвършена чистота.
3 Почитай вдовиците, които наистина са вдовици.
4 Но ако някоя вдовица има деца или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си; защото това е угодно пред Бога.
5 А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянства в молби и молитви нощем и денем;
6 но онази, която живее сладострастно, жива е умряла.
7 Заръчвай и това, за да бъдат непорочни.
8 Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и от безверник е по-лош.
9 Да се записва само такава вдовица, която не е под шестдесет години, която е била жена на един мъж,
10 известна с добрите си дела: ако е отхранила деца, ако е приемала странници, ако е умивала краката на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всякакво добро дело.
11 А по-младите вдовици не приемай, защото когато страстите им ги отвърнат от Христос, искат да се омъжват
12 и падат под осъждане, защото са се отметнали от първото си убеждение.
13 А при това те свикват да бъдат безделни, да ходят от къща на къща и не само да бъдат безделни, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва да се говори.
14 По тази причина искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;
15 защото някои вече са се отклонили и са последвали Сатана.
16 Ако някой вярващ, мъж или жена, има сродници вдовици, нека се грижат за тях, за да не се обременява църквата и да може да се грижи за истинските вдовици.
17 Отношение към презвитерите
Презвитерите, които управляват добре, нека бъдат удостоявани с двойна почит, особено онези, които се трудят в словото и поучението,
18 защото Писанието казва: "Да не обвързваш устата на вола, когато вършее", и: "Работникът заслужава заплатата си."
19 Против презвитер не приемай обвинение, освен ако е отправено от двама или трима свидетели.
20 Онези, които съгрешават, изобличавай пред всички, така че и другите да имат страх.
21 Пред Бога, пред Христос Исус и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тези заповеди без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие.
22 Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвай в чужди грехове. Пази себе си чист.
23 Не пий вече само вода, а употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.
24 Греховете на някои човеци са явни и ги изпреварват в съда, а на някои идват по-късно.
25 Така и добрите дела на някои са явни, а онези, които не са, не могат да бъдат укрити завинаги.
1Тимотей: 1 2 3 4 5 6