за Христос

1Тимотей 4   

1 Поява на лъжеучители в последните времена
А Духът изрично казва, че във времена, които идат, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения
2 чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,
3 които забраняват жененето и повеляват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и разбират истината.
4 Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение,
5 понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.
6 Добрият служител на Исус Христос
В това, като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал досега.
7 А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие.
8 Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има в себе си обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот.
9 Това слово е вярно и заслужава приемане;
10 понеже затова се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.
11 Това заръчвай и учи.
12 Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.
13 Докато дойда, внимавай в прочитането, в увещаването и в поучаването.
14 Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде съгласно с пророчеството чрез ръкополагането от презвитерите.
15 Върху това размишлявай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък.
16 Бъди внимателен към себе си и в поучението си, постоянствай в това; защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си.
1Тимотей: 1 2 3 4 5 6