за Христос

който управлява добре своя собствен дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност

Слушай 1Тимотей 3:4
1Тимотей 3:4

Препратки:

Други преводи на 1Тимотей 3:4: