за Христос

Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена и да управляват добре децата си и домовете си.

Слушай 1Тимотей 3:12
1Тимотей 3:12

Препратки:

Други преводи на 1Тимотей 3:12: