за Христос

Така и жените им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.

Слушай 1Тимотей 3:11
1Тимотей 3:11

Препратки:

Други преводи на 1Тимотей 3:11: