за Христос

1Тимотей 3   

1 Изисквания към епископите и дяконите
Вярно е това слово: Ако поиска някой епископство, добро дело желае.
2 Обаче епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостоприемен, способен да поучава,
3 не пристрастен към виното, не побойник, а кротък, не препирлив, не сребролюбец;
4 който управлява добре своя собствен дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност
5 (защото ако човек не знае да управлява своя собствен дом, как ще се грижи за Божията църква?);
6 да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждане като дявола.
7 Освен това той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.
8 Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двулични, да не са пристрастени към много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба,
9 да държат с чиста съвест тайната на вярата.
10 Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни.
11 Така и жените им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.
12 Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена и да управляват добре децата си и домовете си.
13 Защото тези, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата на Христос Исус.
14 Тайнството на вярата
Надявам се скоро да дойда при тебе; но това ти пиша
15 в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината.
16 И без противоречие - велика е тайната на благочестието: Този,
"Който бе явен в плът,
потвърден чрез Духа,
видян от ангели,
проповядван между народите,
повярван в света,
възнесен в слава".

1Тимотей: 1 2 3 4 5 6