за Христос

Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците - Човекът Христос Исус,

Слушай 1Тимотей 2:5
1Тимотей 2:5

Препратки:

Други преводи на 1Тимотей 2:5: