за Христос

1Тимотей 2   

1 Молитва за всички
И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци,
2 за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.
3 Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,
4 Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.
5 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците - Човекът Христос Исус,
6 Който отдаде Себе Си като откуп за всички - нещо засвидетелствано на съответното време;
7 за което аз бях поставен проповедник и апостол (истина казвам, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.
8 За скромността на жените
И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и пререкания.
9 Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери, или скъпи дрехи,
10 а с добри дела, както подобава на жени, които са се посветили на благочестието.
11 Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение.
12 А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.
13 Защото първо Адам беше създаден, а после Ева.
14 И Адам не се излъга, а жената се излъга и падна в престъпление.
15 Но пак тя ще се спаси чрез раждане на деца, ако пребъде във вяра, в любов и в святост с целомъдрие.
1Тимотей: 1 2 3 4 5 6