за Христос

А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.

Слушай 1Тимотей 1:17
1Тимотей 1:17

Препратки:

Други преводи на 1Тимотей 1:17:

На вечния Цар, на безсмъртния и невидимия, на единствения Бог чест и слава за вечни векове! Амин.
/Съвременен превод 2004/
А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
/Верен 2002/
А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
/Библейско общество 2000/
А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
/Протестантски 1940/
А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог - чест и слава вовеки веков. Амин.
/Православен/
А на Царя на вековете, на нетленнаго, невидимаго, едного премъдраго Бога, чест и слава във веки веков. Амин.
/Цариградски/
Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.
/KJV/
And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear:
/KJV/