за Христос

Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.

Слушай 1Тимотей 1:15
1Тимотей 1:15

Препратки:

Други преводи на 1Тимотей 1:15:

Това, което казвам, е истина и заслужава да се приеме напълно Христос Исус дойде на света да спаси грешниците. Аз съм най-големият сред тях,
/Съвременен превод 2004/
Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Иисус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.
/Верен 2002/
Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.
/Библейско общество 2000/
Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.
/Протестантски 1940/
Верни и за всяко приемане достойни са думите, че Христос Иисус дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз.
/Православен/
Верно и за всеко приимане достойно е словото, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които първий съм аз;
/Цариградски/
This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.
/KJV/
But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;
/KJV/