за Христос

според славното благовестие на блажения Бог, което ми бе поверено.

Слушай 1Тимотей 1:11
1Тимотей 1:11

Препратки:

Други преводи на 1Тимотей 1:11: