за Христос

Верен е Онзи, Който ви призовава и ще извърши това.

Слушай 1Солунци 5:24
1Солунци 5:24

Препратки:

Други преводи на 1Солунци 5:24: