за Христос

1Солунци 5   

1 Постоянна готовност за Господния ден
А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише,
2 защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем.
3 Когато казват: Мир и безопасност!, тогава ще ги постигне внезапна погибел като родилните болки на бременна жена, и никак няма да я избегнат.
4 Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден като крадец.
5 Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня; не сме от нощта, нито от тъмнината.
6 И така, да не спим, както другите, а да бъдем будни и трезвени.
7 Защото които спят, нощем спят, и които се опиват, нощем се опиват;
8 а ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение.
9 Защото Бог ни е определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос,
10 Който умря за нас, така че, дали сме живи или сме починали, да живеем заедно с Него.
11 Затова, насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите.
Заключителни наставления и поздрави
12 И ви молим, братя, да признавате тези, които се трудят между вас като ваши настойници в Господа и ваши увещатели,
13 и да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте в мир помежду си.
14 Молим ви още, братя, увещавайте онези, които постъпват нередно, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички.
15 Внимавайте никой да не връща на никого зло за зло, а винаги търсете доброто един на друг и на всички.
16 Винаги се радвайте.
17 Непрестанно се молете.
18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.
19 Духа не угасвайте.
20 Пророчества не презирайте.
21 Всичко изпитвайте, дръжте доброто.
22 Въздържайте се от всякакво зло.
23 А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
24 Верен е Онзи, Който ви призовава и ще извърши това.
25 Братя, молете се за нас.
26 Поздравете всички братя със свята целувка.
27 Заклевам ви в Господа да се прочете това послание на всички (святи) братя.
28 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. Амин.
1Солунци: 1 2 3 4 5