за Христос

1Солунци 4   

1 Наставление за християнски живот
И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече.
2 Защото знаете какви заръки ви дадохме от името на Господ Исус.
3 Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство;
4 да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест,
5 не в страстна похот, както езичниците, които не познават Бога;
6 и никой да не престъпва и да подмамва брат си в това нещо; защото за всичко това Бог въздава заслуженото, както и отнапред ви предупредихме и уверихме.
7 Защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за святост.
8 Затова който отхвърля това, отхвърля не човек, но Бога, Който ви дава Святия Си Дух.
9 А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се обичате един друг,
10 понеже и правите това към всички братя по цяла Македония. Но ви молим, братя, да преуспявате в това повече и повече
11 и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме,
12 за да живеете благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.
13 Възкресението на мъртвите
А не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда.
14 Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него.
15 Защото това ви казваме чрез Господнето слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите.
16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред;
17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.
18 И така, насърчавайте се един друг с тези думи.
1Солунци: 1 2 3 4 5