за Христос

1Солунци 3   

1 Затова, когато не можахме вече да търпим, намерихме за добре да останем сами в Атина;
2 и изпратихме Тимотей, нашия брат и Божий служител в Христовото благовестие, да ви утвърди и да ви утеши във вярата ви,
3 за да не се разколебава никой от тези скърби; защото вие знаете, че за това сме определени.
4 Защото когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да претърпим беди; което и стана, както знаете.
5 И по тази причина, когато не можех вече да търпя, пратих да узная за вярата ви, да не би да ви е изкусил изкусителят и трудът ни да бъде напразно.
6 Но сега, когато Тимотей дойде при нас и ни донесе добри вести за вярата и любовта ви и че винаги си спомняте с добро за нас и желаете да ни видите, както и ние вас,
7 затова, братя, при цялата наша нужда и скръб, утешихме се за вас поради вярата ви;
8 понеже ние сега живеем, ако вие стоите твърдо в Господа.
9 Защото как можем достатъчно да благодарим на Бога за вас, за цялата тази радост, с която се радваме за вас пред нашия Бог?
10 Нощем и денем се молим най-усърдно да видим лицето ви и да допълним това, което не достига на вярата ви.
11 А сам нашият Бог и Отец и нашият Господ Исус дано насочи пътя ни към вас.
12 И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всички, както и ние преизобилваме към вас,
13 за да утвърди сърцата ви непорочни в святост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всички Негови светии.
1Солунци: 1 2 3 4 5