за Христос

а сме били нежни сред вас, както кърмачка, когато се грижи за децата си.

Слушай 1Солунци 2:7
1Солунци 2:7

Препратки:

Други преводи на 1Солунци 2:7: