за Христос

1Солунци 2   

1 Дейността на апостола в Солун
Защото самите вие знаете, братя, че нашият достъп при вас не беше напразен;
2 а като бяхме пострадали и бяхме опозорени преди това във Филипи, както знаете, одързостихме се в нашия Бог да ви проповядваме Божието благовестие всред голяма борба.
3 Защото в нашето увещание не е имало самоизмама, нито нечисти подбуди, нито е било с лукавство;
4 но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим не като да угаждаме на човеците, а на Бога, Който изпитва сърцата ни.
5 Защото, както знаете, никога не сме употребили ласкателни думи или прикрито сребролюбие (Бог е свидетел);
6 нито сме търсили слава от човеци, било от вас или от други (ако и да сме могли да притежаваме власт като Христови апостоли),
7 а сме били нежни сред вас, както кърмачка, когато се грижи за децата си.
8 Така, като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили.
9 Затова вие, братя, помните нашия труд и усилие, как като работехме денем и нощем, за да не бъдем в тежест на нито един от вас, проповядвахме ви Божието благовестие.
10 Вие сте свидетели и Бог, как свято, праведно и безукорно се отнасяхме към вас, вярващите,
11 като знаете как увещавахме и утешавахме всеки един от вас, както баща - децата си,
12 и ви заръчахме да водите живот, достоен за Бога, Който ви призовава в Своето царство и слава.
13 И затова ние непрестанно благодарим на Бога за това, че като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите.
14 Защото вие, братя, станахте подражатели на Божиите църкви в Христос Исус, които са в Юдея, понеже вие пострадахте същото от своите си сънародници, както и те от юдеите,
15 които убиха и Господ Исус, и пророците, и нас прогониха, на Бога не угаждат и на всички човеци са противни,
16 като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те винаги допълват мярката на греховете си; но безграничният гняв ги постигна.
17 Апостолът желае да посети солунската църква
А ние, братя, като осиротяхме от вас за малко време (що се отнася до присъствие телом, но не и духом), се постарахме още повече, с голямо желание, дано видим лицето ви.
18 Защото поискахме да дойдем при вас (поне аз, Павел) един-два пъти, но Сатана ни попречи.
19 Понеже коя е нашата надежда или радост, или венец, с който се хвалим? Не сте ли вие - пред нашия Господ Исус при Неговото пришествие?
20 Защото вие сте наша слава и радост.
1Солунци: 1 2 3 4 5