за Христос

1Солунци 1   

1 Животът и вярата на солунските християни
Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога Отца и Господ Исус Христос: Благодат и мир да бъде на вас.
2 Винаги благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си,
3 като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.
4 Понеже знаем, възлюбени от Бога братя, че Той ви е избрал;
5 защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и със сила, със Святия Дух и с голяма увереност; както и знаете какви се показахме помежду ви заради вас.
6 И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като всред много скърби приехте словото с радост, която е от Святия Дух;
7 така че станахте пример на всички вярващи в Македония и Ахая.
8 Защото Господнето слово бе прогласено от вас не само в Македония и Ахая, но и навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога, така че няма нужда ние да казваме нещо за нея.
9 Защото тези неща сами носят вестта за нас - какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог
10 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идващия гняв.
1Солунци: 1 2 3 4 5