за Христос

Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си като с по-слаб съсъд и им отдавайте почит като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.

Слушай 1Петрово 3:7
1Петрово 3:7

Препратки:

Други преводи на 1Петрово 3:7:

Така и вие, мъже, отнасяйте се с разбиране към жените си, понеже те са по-слаби от вас. Уважавайте ги, защото те също са наследници на Божия дар на живота. Правете това, така че нищо да не пречи на молитвите ви да бъдат чути.
/Съвременен превод 2004/
Също и вие, мъже, живейте благоразумно, като с по-слаб съсъд, с женския пол и им отдавайте почит като на сънаследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.
/Верен 2002/
Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си като с по-слаб съсъд и им отдавайте почит като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.
/Библейско общество 2000/
Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит на тях като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви.
/Протестантски 1940/
Също и вие, мъжете, живейте благоразумно с жените си, и отдавайте чест на женския пол като на по-слаб съсъд и като на сънаследници на благодатния живот, за да нямате спънка в молитвите си.
/Православен/
Така също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, и отдавайте почест на женския пол като на по слаб съсъд, и като на сънаследници на благодатта на живота, да не става препятствие на молитвите ви.
/Цариградски/