за Христос

с цел: изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън - да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос;

Слушай 1Петрово 1:7
1Петрово 1:7

Препратки:

Други преводи на 1Петрово 1:7:

Всички те са нужни, за да може, веднъж изпитана, вярата ви, която е много по-ценна от златото, което макар и изпитано с огън, е нетрайно, да заслужи похвала, слава и чест, когато Исус Христос се яви.
/Съвременен превод 2004/
така че изпитването на вашата вяра - по-скъпоценна от златото, което е преходно, но пак се изпитва чрез огън - да излезе за хвала и почест, и слава, когато се яви Иисус Христос,
/Верен 2002/
с цел: изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън - да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос;
/Библейско общество 2000/
с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;
/Протестантски 1940/
та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Иисус Христос,
/Православен/
да би изпитат на вашата вера, като е много по-драгоценен от тлеемото злато което се изпитва чрез огън, да се намери в похвала и почест и слава когато се яви Исус Христос;
/Цариградски/