за Христос

които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време.

Слушай 1Петрово 1:5
1Петрово 1:5

Препратки:

Други преводи на 1Петрово 1:5: