за Христос

но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение;

Слушай 1Петрово 1:15
1Петрово 1:15

Препратки:

Други преводи на 1Петрово 1:15: