за Христос

Живата надежда
Петър, апостол на Исус Христос, до избраните пришълци, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,

Слушай 1Петрово 1:1
1Петрово 1:1

Препратки:

Други преводи на 1Петрово 1:1: