за Христос

1Летописи 8   

1 Вениаминово племе
А Вениамин роди първородния си син Вела, втория Асвил, третия Аара,
2 четвъртия Ной и петия Рафа.
3 А Велови синове бяха: Адар, Гира, Авиуд,
4 Ависуй, Нееман, Ахоа,
5 Гира, Сефуфан и Урам.
6 И ето Аодовите синове, които бяха началници на бащините домове на онези, които живееха в Гава, а бяха заведени в Манахат;
7 с Нееман, Ахия и Гира, който ги заведе, и роди Аза и Ахиуд.
8 А Саараим роди синове в моавската земя, след като напусна жените си Усима и Ваара:
9 от жена си Одеса роди Йоавав, Савия, Миса, Малхам,
10 Еус, Сахия и Мирма; тези бяха синовете му, началници на бащини домове.
11 А от Усима беше родил Авитов и Елфаал.
12 А Елфаалови синове бяха: Евер, Мисаам, Самер (който съгради Оно, Лод и селата му)
13 и Верия и Сема, които бяха началници на бащините домове на живеещите в Еалон и които прогониха гетските жители.
14 А Ахио, Сасак, Еримот,
15 Зевадия, Арад, Адер,
16 Михаил, Есна и Йоха бяха Вериеви синове;
17 и Зевадия, Месулам, Езекий, Хевер,
18 Есмерай, Езлия и Йовав бяха Елфаалови синове;
19 Яким, Зехрий, Завдий,
20 Елиинай, Силатай, Елиил,
21 Адайя, Верайя и Симрат бяха Симееви синове;
22 а Есфан, Евер, Елиил,
23 Авдон, Зехрий, Анан,
24 Анания, Елам, Анатотия,
25 Ефадия и Фануил бяха Сасакови синове;
26 а Самсерай, Сеария, Готолия,
27 Яресия, Илия и Зехрий бяха Ероамови синове -
28 те бяха началници на бащини домове, началници според семействата им; те се заселиха в Йерусалим.
29 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена беше Мааха;
30 а първородният му син беше Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Надав,
31 Гедор, Ахио, Захер
32 и Макелот, който роди Сама, и те също се заселиха с брат си в Йерусалим, срещу братята си.
33 А Нир роди Кис; Кис роди Саул; а Саул роди Йонатан, Мелхисуе, Авинадав и Ес-ваал.
34 А Йонатановият син беше Мерив-ваал, а Мерив-ваал роди Михей.
35 А Михееви синове бяха Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз.
36 А Ахаз роди Йоада, Йоада роди Алемет, Азмавет и Зимрий; а Зимрий роди Моса;
37 Моса роди Винея; негов син беше Рафа; негов син Елеас; негов син, Асиил.
38 А Асиил имаше шест синове, чийто имена са тези: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдий и Анан; всички те бяха Асиилови синове.
39 А синовете на брат му Исек бяха: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет.
40 А Уламовите синове бяха силни и храбри мъже, които стреляха с лък и имаха много синове и внуци, сто и петдесет души. Всички те бяха от Вениаминовите потомци.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29