за Христос

1Летописи 7   

1 Исахаровото, Вениаминовото и Дановото племе
А Исахаровите синове бяха: Тола, Фуа, Ясув и Симрон, четирима;
2 а Толови синове: Озий, Рафайя, Ериил, Ямай, Евсам и Самуил, началници на бащиния им Толов дом, силни и храбри в поколенията им; в дните на Давид броят им беше двадесет и две хиляди и шестстотин;
3 а Озиев син: Езрайя; и Езрайеви синове: Михаил, Авдий, Йоил и Есия, петима, всички началници.
4 И с тях според поколенията им, според бащините им домове имаше полкове войска за бой, тридесет и шест хиляди души; защото имаха много жени и синове.
5 А братята им, между всичките Исахарови семейства, силни и храбри, всичките преброени според родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души.
6 Вениаминови синове: Вела, Вехер и Едиил, трима;
7 а Велови синове: Есвон, Озий, Озиил, Еримот и Ирий, петима, началници на бащини домове, силни и храбри, които бяха преброени според родословията си; и бяха двадесет и две хиляди и тридесет и четири души;
8 а Вехерови синове: Земира, Йоас, Илиезер, Елиоинай, Амрий, Еримот, Авия, Анатот и Аламет; всички тези бяха Вехерови синове.
9 А броят на родословието им според поколенията им беше двадесет хиляди и двеста началници на бащините им домове, силни и храбри.
10 А Едиилов син беше Валаан; а Валаанови синове: Еус, Вениамин, Аод, Ханаана, Зитан, Тарсис и Ахисаар;
11 всички тези Едиилови потомци, началници на бащини домове, силни и храбри, бяха седемнадесет хиляди и двеста души, които можеха да излизат на война.
12 А Суфим и Уфим бяха Ирови синове; а Ахиров син беше Усим.
13 Поколение на Нефталим, Манасия, Ефрем и Асир
Нефталимови синове: Ясиил, Гуний, Есер и Селум, внуци на Вала.
14 Манасиеви синове: Асриил, когото му роди жена му (а наложницата му, сирийката, роди Махир, Галаадовия баща;
15 а Махир взе за жена сестрата на Уфам и Суфам и името на сестра им беше Мааха); а името на втория беше Салпаад; и Салпаад роди дъщери.
16 А Махировата жена Мааха роди син и го нарече Фарес; а името на брат му беше Сарес, а синовете му: Улам и Раким;
17 Уламов син беше Ведан. Тези бяха синовете на Галаад, син на Махир, Манасиевия син.
18 А сестра му Амолехет роди Исуд, Авиезер и Маала.
19 А Семидови синове бяха Ахиан, Тихем, Ликхий и Аниам.
20 А Ефремови синове: Сутал; негов син - Веред; негов син - Тахат; негов син - Елеад; негов син - Тахат;
21 негов син - Завад; негов син - Сутал; и Езер и Елеад; а гетските мъже, които се родиха в това място, ги убиха, защото бяха слезли да вземат добитъка им.
22 А баща им Ефрем жали много дни; и братята му дойдоха да го утешат.
23 После влезе при жена си, която зачена и роди син; и го нарече Верия, по причина на нещастието, което се беше случило в дома му
24 (а дъщеря му беше Сеера, която съгради долния и горния Веторон и Узен-сеера);
25 и негов син беше Рефа; негови синове - Ресеф и Тела; негов син - Тахан;
26 негов син - Ладан; негов син - Амиуд; негов син - Елисам;
27 негов син - Нави; и негов син - Исус.
28 А притежанията им и жилищата им бяха: Ветил със селата му и към изток Нааран, и към запад Гезер със селата му, и Сихем със селата му, до Газа със селата му;
29 а в пределите на Манасиевите потомци: Ветсан със селата му, Таанах със селата му, Магедон със селата му и Дор със селата му. В тях се заселиха потомците на Йосиф, Израелевия син.
30 Асирови синове: Емна, Есуа, Есуий и Верия, тяхна сестра Сера;
31 а Вериеви синове бяха: Хевер и Малхиил, който е баща на Вирзавит.
32 А Хевер роди Яфлет, Сомир и Хотам, и тяхна сестра Суя;
33 а Яфлетови синове бяха: Фасах, Вимал и Асуат; тези са Яфлетови синове;
34 Семирови синове бяха: Ахий, Рога, Ехува и Арам;
35 а синовете на брата му Елем: Софа, Емна, Селис и Амал;
36 Софови синове бяха: Суа, Арнефер, Согал, Верий, Емра,
37 Восор, Од, Сама, Силса, Итран и Веера.
38 А Етерови синове бяха: Ефоний, Фасфа и Ара.
39 А Улови синове: Арах, Аниил и Рисия.
40 Всички тези бяха Асирови потомци, началници на бащини домове, отбрани, силни и храбри, главни първенци. И броят им според родословието им,за военна служба възлизаше на двадесет и шест хиляди мъже.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29