за Христос

а от Нефталимовото племе: Кедес в Галилея с пасбищата му, Амон с пасбищата му и Кириатаим с пасбищата му.

Слушай 1Летописи 6:76
1Летописи 6:76

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 6:76: