за Христос

На Гирсоновите потомци дадоха от семействата на половината Манасиево племе, Голан във Васан с пасбищата му и Астарот с пасбищата му;

Слушай 1Летописи 6:71
1Летописи 6:71

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 6:71: