за Христос

1Летописи 4   

1 Юдови синове: Фарес, Есрон, Хармий, Ор и Совал.
2 Реайя, Соваловият син, роди Яат; и Яат роди Ахумай и Лаад. Тези са семействата на сарайците.
3 И ето синовете на Итамовия баща: Езраел, Есма и Едвас; името на сестра им беше Аселелфония,
4 и Фануил, Гедеровият баща, и Езер, Хусовият баща. Тези са потомците на Ор, първородния на Ефрата, Витлеемовия баща.
5 Асхор, Текуевият баща, имаше две жени - Хала и Наара.
6 Наара му роди Ахузам, Ефер, Темания и Ахастар; тези бяха синовете на Наара.
7 А синовете на Хала: Серет, Есуар и Етнан.
8 Кос роди Анув, Совива и семействата на Ахарил, Арумовия син.
9 А Явис беше най-много почитан между братята си; и майка му го нарече Явис, като казваше: Понеже го родих в скръб.
10 И Явис призова Израелевия Бог, като каза: Дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мен, и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.
11 А Хелуви, Суевият брат, роди Махир; той беше Естоновият баща.
12 А Естон роди Ветраф, Фасей и Техин, основател на град Наас; тези са мъжете на Риха.
13 А Кенезови синове бяха: Готониил и Сарайя; а Готониилов син - Атат.
14 А Меонотай роди Офра; а Сарайя роди Йоав, родоначалника на долината на дърводелците, защото бяха дърводелци.
15 А синовете на Халев, Ефониевия син: Иру, Иле и Наам; а Иловият син беше Кенез.
16 И Ялелеилови синове: Зиф, Зифа, Тирия и Асареил.
17 А Езраеви синове: Етер, Меред, Ефер и Ялон; а жената на Меред роди Мариам, Самая и Есва, Естемовия баща;
18 а другата му жена, Юдея, роди Яред, Гедоровия баща, Хевер, Соховия баща, и Екутиил, Заноевия баща. И тези са синовете на Вития, фараоновата дъщеря, която взе Меред;
19 и синовете на Одиевата жена, сестра Нахамова, бяха бащата на гармиеца Кеила и маахатеца Естемо.
20 А Симонови синове бяха: Амион, Рина, Венанан и Тилон; и Есиеви синове: Зохет и Вен-зохет.
21 Синовете на Шела, Юдовия син, бяха Ир, баща на Лиха, и Лаада, баща на Мариса, и семействата от дома на тези, които работеха висон, от Асвеевия дом,
22 и Йоаким, и мъжете на Хозива, и Йоас, и Сараф, които владееха в Моав и Ясувилехем. Това е според стари записки.
23 Те бяха грънчарите и жителите в Нетаим и Гедира; там живееха с царя, за да му работят.
24 Симеоновото племе
Симеонови синове бяха: Намуил, Ямин, Ярив, Зара и Саул;
25 негов син - Селум; негов син - Мавсам; негов син - Масма.
26 А Масмови синове: син му Амуил; негов син - Закхур; негов син - Семей.
27 А Семей роди шестнадесет синове и шест дъщери; братята му обаче нямаха много синове, нито цялото им семейство се умножи като Юдовите потомци.
28 Те се заселиха във Вирсавее, Молада и Асар-суал,
29 във Вала, Есем и Толад,
30 във Ватуил, Хорма и Сиклаг,
31 във Вет-мархавот, Асар-сусим, Вет-вирей и Саараим; тези бяха техните градове до царуването на Давид.
32 И селищата им бяха: Итам, Аим, Римон, Тохен и Асан, пет града,
33 и всичките села, които бяха около тези градове, до Ваал; тези бяха местожителствата им и родословията им.
34 А Месовав, Ямлих, Йоса, Амасиевият син,
35 Йоил, Ииуй, син на Йосивия, син на Сарайя, син на Асиил,
36 и Елиоинай, Яков, Есохайя, Асайя, Адиил, Есимиил, Ванайя
37 и Зиза, син на Сифий, син на Алон, син на Едайя, син на Симрий, син на Семая -
38 тези, споменати по имена, бяха първенци на семействата им; и бащините им домове нараснаха твърде много.
39 А Симеоновите потомци отидоха чак до прохода на Гедор на изток от долината, за да търсят паша за стадата си.
40 И намериха тлъста и добра паша; и земята беше широка, спокойна и мирна, защото тези, които преди това живееха там, бяха Хамови потомци.
41 И тези, написани по име, дойдоха в дните на Юдейския цар Езекия и разрушиха шатрите им, и поразиха моавците, които намериха там, и ги погубиха така, че не остана нито един от тях до днес, и на тяхно място сами се заселиха, защото там имаше паша за стадата им.
42 А някои от тях, именно петстотин мъже от Симеоновите потомци, отидоха в хълмистата земя Сиир, като имаха за свои водители Есиевите синове: Фелатия, Неария, Рафайя и Озиил,
43 и поразиха останалите от амаличаните, които бяха оцелели, и се заселиха там, където са и до днес.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29