за Христос

1Летописи 3   

1 А ето синовете, които се родиха на Давид в Хеврон: първородният Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил от кармилката Авигея;
2 третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;
3 петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла.
4 Шестимата му се родиха в Хеврон, където Давид царува седем години и шест месеца; а в Йерусалим царува тридесет и три години.
5 А тези му се родиха в Йерусалим: Сама, Совав, Натан и Соломон, четиримата от Витсавее, дъщеря на Амиил;
6 и Евар, Елисама, Елифалет,
7 Ногах, Нефег, Яфия,
8 Елисама, Елиада и Елифалет, девет души;
9 всички те бяха Давидови синове освен синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.
10 А Соломонов син беше Ровоам; негов син - Авия; негов син - Аса; негов син - Йосафат;
11 негов син - Йорам; негов син - Охозия; негов син - Йоас;
12 негов син - Амасия; негов син - Азария; негов син - Йотам;
13 негов син - Ахаз; негов син - Езекия; негов син - Манасия;
14 негов син - Амон; негов син - Йосия.
15 А синовете на Йосия бяха: първородният Йоанан, вторият Йоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.
16 А Йоакимови синове: Йехония - син му, Седекия - негов син.
17 А Йехониев син беше Асир; негов син - Салатиил,
18 и Малхирам, Федайя, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.
19 А Федайеви синове: Зоровавел и Семей; а Зоровавелови синове: Месулам и Анания, и сестра им Саломита,
20 и Асува, Оел, Варахия, Асадия и Юсав-есед, петима.
21 А Ананиеви синове: Фелатия и Исая, синовете на Рафайя, синовете на Арнан, синовете на Авдий, синовете на Сехания.
22 А Сеханиев син - Семая; и Семайеви синове: Хатус, Игал, Вария, Неария и Сафат, шестима.
23 А Неариеви синови: Елиоинай, Езекия и Азрикам, трима.
24 А Елиоинаеви синове: Одайя, Елиасив, Фелайя, Акув, Йоанан, Далайя и Ананий, седмина.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29