за Христос

И умря в честита старост, сит от дни, богатство и слава; и вместо него се възцари синът му Соломон.

Слушай 1Летописи 29:28
1Летописи 29:28

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 29:28: