за Христос

1Летописи 28:6,7,8,9,20   

6 и ми каза: Синът ти Соломон - той ще построи дома Ми и дворовете Ми; защото него избрах да бъде Мой син и Аз ще бъда негов Отец.
7 И ако постоянства да изпълнява законите Ми и наредбите Ми, както прави днес, Аз ще утвърдя царството му до века.
8 И така, сега пред целия Израел - Господнето общество, и при слушането на нашия Бог ви заръчвам: Пазете и изпитвайте всички заповеди на Господа, вашия Бог, за да продължавате да владеете тази добра земя и да я оставите след себе си за наследство на потомците си завинаги.
9 А ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на баща си и Му служи с цялото си сърце и с цялата си душа; защото Господ изпитва всички сърца и знае всички помисли на ума; ако Го търсиш, Той ще бъде намерен от тебе; но ако Го изоставиш, ще те отхвърли завинаги.
20 Давид каза още на сина си Соломон: Бъди твърд и насърчен и действай; не бой се, нито се страхувай; защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; няма да те изостави, нито да те напусне, докато свършиш цялата работа за службата на Господния дом.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29