за Христос

1Летописи 28:11-21   

11 Тогава Давид даде на сина си Соломон чертежа на притвора на храма, на обиталищата му, на съкровищниците му, на горните му стаи, на вътрешните му стаи и на мястото на умилостивилището,
12 и чертежа на всичко, което прие чрез Духа за дворовете за Господния дом, за всички околни стаи, за съкровищниците на Божия дом и съкровищниците на посветените неща,
13 и разписанието за отрядите на свещениците и левитите и за всяка работа по службата в Господния дом, и чертежа на всички вещи за службата в Господния дом.
14 Даде му наставления и за златото, по колко на тегло да се употреби за златните вещи, за всички вещи, за всякакъв вид служба; и за среброто, по колко на тегло за всички сребърни вещи, за всички вещи, за всякакъв вид служба;
15 също наставления за теглото на златните светилници и на златните им светила, с теглото на всеки светилник и на светилата му; и теглото на сребърните светилници, с теглото на светилника и на светилата му според употребата на всеки светилник.
16 Даде му наставления и за златото, по колко на тегло да се употреби за трапезите на присъствените хлябове, колко за всяка трапеза; и за среброто за сребърните трапези;
17 и за чистото злато, за вилиците, за легените и за поливалниците, и за златните блюда с теглото на всяко блюдо; също и за сребърните блюда с теглото на всяко блюдо;
18 и за пречистеното злато, колко на тегло да се употреби за кадилния олтар; и колко злато за начертаната колесница, т. е. херувимите, които разперват криле и покриват ковчега на Господния завет.
19 Всичко това, каза Давид, Господ ми даде да разбера, като написа с ръката Си всичките подробности на чертежа.
20 Давид каза още на сина си Соломон: Бъди твърд и насърчен и действай; не бой се, нито се страхувай; защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; няма да те изостави, нито да те напусне, докато свършиш цялата работа за службата на Господния дом.
21 И ето, определени са отрядите на свещениците и левитите за всяка служба на Божия дом; и с тебе ще бъдат за всякаква работа всичките усърдни хора, изкусни за всяка работа; също и първенците и целият народ ще бъдат изцяло с тебе да изпълняват твоите заповеди.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29