за Христос

Петият военачалник за петия месец беше езраецът Самот; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

Слушай 1Летописи 27:8
1Летописи 27:8

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 27:8: