за Христос

1Летописи 26   

1 Храмовата стража и други служби
За отрядите на вратарите: от Кореевите синове беше Меселемия, Кореевият потомец, от Асафовите синове.
2 А Меселемиеви синове бяха: Захария, първородният; Едиил, вторият; Зевадия, третият; Ятниил, четвъртият;
3 Елам, петият; Йоанан, шестият; и Елиоинай, седмият.
4 И Овид-едомови синове: Семая, първородният; Йозавад, вторият; Йоах, третият; Сахар, четвъртият; Натанаил, петият;
5 Амиил, шестият; Исахар, седмият; и Феулатай, осмият; защото Бог го благослови.
6 А на сина му Семая се родиха синове, които властваха над бащиния си дом, защото бяха силни и храбри мъже.
7 Семаевите синове бяха: Офний, Рафаил, Овид, Елзавад, чиито братя Елиу и Семахия бяха храбри мъже.
8 Всички тези от Овид-едомовите потомци, те, синовете им и братята им от Овид-едом, силни и способни за службата, бяха шестдесет и двама души.
9 А Меселемия имаше осемнадесет храбри синове и братя.
10 А синовете на Оса от Мерариевите потомци бяха: Симрий, първият (защото, ако и да не беше първороден, пак баща му го направи пръв);
11 Хелкия, вторият; Тевалия, третият; и Захария, четвъртият. Всичките синове и братя на Оса бяха тринадесет души.
12 От тях бяха образувани отрядите на вратарите, т. е. на главните мъже, имащи поръчения наравно с братята си да служат в Господния дом.
13 И за всяка порта хвърлиха жребий, малък и голям, еднакво според бащините си домове.
14 Жребият за Селемия падна към изток. Тогава хвърлиха жребий за сина му Захария, мъдър съветник; на него жребият излезе към север;
15 за Овид-едом към юг, а за синовете му - дарохранителницата;
16 за Суфима и Оса към запад, с портата Салехет, при пътя, който върви нагоре, стража срещу стража.
17 Към изток бяха шестима левити, към север - четирима на ден, към юг - четирима на ден, и към дарохранителницата - по двама;
18 в Парвар към запад, четирима към пътя, който върви нагоре, и двама в Парвар.
19 Тези бяха отрядите на вратарите между Кореевите потомци и Мерариевите потомци.
20 А от левитите Ахия беше над съкровищата на Божия дом и над съкровищата на посветените неща.
21 Ладанови синове: синовете на гирсонеца Ладан, началници на бащините домове на гирсонеца Ладан, бяха Ехиил
22 и Ехииловите синове - Зетан и брат му Йоил, които бяха над съкровищата на Господния дом.
23 От Амрамовите синове, Исааровите синове, Хевроновите синове и Озииловите синове,
24 Суваил, син на Гирсам, Моисеевия син, беше надзирател над съкровищата.
25 А братята му от Елиезер, чийто син беше Равия, а негов син Исая, негов син Йорам, негов син Зехрий, а негов син Селомит;
26 този Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посветените неща, които посветиха цар Давид, първенците на бащините домове, хилядниците, стотниците и военачалниците.
27 От плячката, вземана в боевете, бяха посветили за построяването на Господния дом.
28 Също и всичко, каквото бяха посветили ясновидецът Самуил, Саул, Кисовият син, Авенир, Нировият син, и Йоав, Саруииният син - всичко, посветено от когото и да било, - беше под ръката на Селомит и братята му.
29 От Исааровите синове: Ханания и синовете му бяха надзиратели и съдии над Израел за външните дела.
30 От Хевроновите синове: Асавий и братята му, хиляда и седемстотин храбри мъже, бяха надзиратели над Израел отсам Йордан, на запад, за всичките Господни дела и за слугуването на царя.
31 Между Хевроновите синове Ерия беше началник, между Хевроновите синове според поколенията им, според бащините им домове. В четиридесетата година на Давидовото царуване те бяха прегледани и между тях се намериха силни и храбри мъже в Язир Галаад.
32 И братята му, храбри мъже, бяха две хиляди и седемстотин началници на бащини домове, които цар Давид постави над Рувимовите синове, Гадовите синове и половината Манасиево племе за всяко Божие дело и за царските работи.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29