за Христос

1Летописи 25   

1 Храмовите музиканти
При това Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едутуновите синове да пророкуват с арфи, псалтири и кимвали; а броят на онези, които се занимаваха с тази служба, беше:
2 от Асафовите синове: Закхур, Йосиф, Натания и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асаф, който пророкуваше по нареждане на царя;
3 от Едутун, Едутуновите синове: Годолия, Езрий, Исая, Семей, Асавий и Мататия, шестима под наставлението на баща си Едутун, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа;
4 от Еман, Емановите синове: Вукия, Матания, Озиил, Суваил, Еримот, Анания, Ананий, Елиата, Гидалтий, Ромамтиезер, Йосвекаса, Малотий, Отир и Маазиот;
5 всички те бяха синове на царския ясновидец в Божиите слова Еман, определен да свири високо с рога. И Бог даде на Еман четиринадесет сина и три дъщери.
6 Всички те под наставлението на баща си бяха певци в Господния дом с кимвали, псалтири и арфи за службата на Божия дом; а Асаф, Едутун и Еман бяха под нареждането на царя.
7 И броят им заедно с братята им, обучени в Господните пеения, всичките изкусни, беше двеста осемдесет и осем души.
8 А те хвърлиха жребий за реда на служенето си, малък и голям, учител и ученик, наравно.
9 Първият жребий излезе за Асаф, т. е. за сина му Йосиф; вторият за Годолия - той, братята му и синовете му бяха дванадесет души;
10 третият за Закхур - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
11 четвъртият за Езрий - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
12 петият за Натания - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
13 шестият за Вукия - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
14 седмият за Асарил - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
15 осмият за Исая - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
16 деветият за Матания - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
17 десетият за Семей - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
18 единадесетият за Азареил - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
19 дванадесетият за Асавий - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
20 тринадесетият за Суваил - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
21 четиринадесетият за Мататия - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
22 петнадесетият за Еримот - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
23 шестнадесетият за Анания - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
24 седемнадесетият за Йосвекаса - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
25 осемнадесетият за Анания - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
26 деветнадесетият за Малотия - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
27 двадесетият за Елиата - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
28 двадесет и първият за Отир - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
29 двадесет и вторият за Гидалтия - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
30 двадесет и третият за Маазиот - той, синовете му и братята му, дванадесет души;
31 и двадесет и четвъртият за Ромамтиезер - той, синовете му и братята му, дванадесет души.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29