за Христос

седмият - за Акос, осмият - за Авия,

Слушай 1Летописи 24:10
1Летописи 24:10

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 24:10: