за Христос

1Летописи 22   

1 Тогава Давид каза: Това е домът на Господа Бога и това - жертвеникът за всеизгаряне за Израел.
2 Подготовка на Давид за построяване на храма
И Давид заповяда да съберат чужденците, които бяха в Израелевата земя; и накара каменоделците да изсекат и издялат камъни за построяването на Божия дом.
3 Давид приготви и много желязо за гвоздеи, за вратите на портите и за скобите, и мед - толкова много, че превишаваше теглото,
4 и кедрови дървета без брой; защото сидонците и тиряните донасяха на Давид много кедрови дървета.
5 Защото Давид си казваше: Понеже синът ми Соломон е млад и нежен и домът, който ще бъде построен на Господа, трябва да бъде извънредно великолепен, прочут и славен в цялата вселена, затова ще направя приготовление за него. И така, Давид направи голямо приготовление преди смъртта си.
6 Тогава повика сина си Соломон и му заръча да построи дом за Господа, Израелевия Бог.
7 Давид каза на Соломон: Сине мой, аз пожелах в сърцето си да построя дом за името на Господа, моя Бог;
8 но Господнето слово дойде до мен и каза: Много кръв си пролял и големи войни си водил; ти няма да построиш дом за името Ми, защото си пролял много кръв на земята пред Мен.
9 Ето, ще ти се роди син, който ще бъде спокоен човек, защото ще го успокоя от всички неприятели около него; понеже Соломон ще му бъде името и в неговите дни ще дам мир и тишина на Израел;
10 той ще построи дом за името Ми; и той ще Ми бъде син и Аз ще му бъда Отец, и ще утвърдя престола на царството му над Израел довека.
11 Сега, сине мой, Господ да бъде с теб; а ти да благоуспееш, за да построиш дома на Господа, твоя Бог, както Той е говорил за тебе.
12 Само да ти даде Господ мъдрост и разум и да те упътва за управлението на Израел, за да пазиш закона на Господа, твоя Бог.
13 Ако внимаваш да изпълняваш наредбите и законите, които Господ заповяда на Моисей за Израел, тогава ще благоуспееш. Бъди силен и храбър, не бой се и не се страхувай.
14 Ето, аз в смирението си съм приготвил за Господния дом сто хиляди таланта злато и един милион таланта сребро, а мед и желязо без тегло, защото е много; приготвил съм и дървета и камъни, към които може ти да прибавиш още.
15 А имам и доста много работници - каменоделци, зидари, дърводелци и работници, изкусни във всякакъв вид работа.
16 Златото, среброто, медта и желязото са без брой. Стани и действай; и Господ да бъде с тебе!
17 Давид заповяда и на всички Израелеви първенци да помагат на сина му Соломон, като каза:
18 Не е ли с вас Господ, вашият Бог, и не ви ли даде спокойствие отвсякъде? Защото предаде в моята ръка жителите на тази земя; и земята се подчини пред Господа и пред Неговия народ.
19 И така, утвърдете сърцето и душата си да търсите Господа, вашия Бог; и станете и постройте светилището на Господа Бога, за да донесете ковчега на Господния завет и святите Божии вещи в дома, който ще бъде построен за Господнето име.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29