за Христос

1Летописи 2   

1 Ето синовете на Израел: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон,
2 Дан, Йосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.
3 Юдовото племе
Юдови синове: Ир, Онан и Шела; тримата му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, беше лош пред Господа и той го умъртви.
4 И снаха му Тамар му роди Фарес и Зара. Всички Юдови синове бяха петима.
5 Фаресови синове: Есрон и Амул.
6 А Зарови синове: Зимрий, Етан, Еман, Халкол и Дара; всичко петима.
7 А Хармиев син: Ахар, смутителят на Израел, който извърши престъпление относно обреченото.
8 А Етанов син - Азария.
9 А синове, които се родиха на Есрон: Ерамеил, Арам и Халев.
10 И Арам роди Аминадав; а Аминадав роди Наасон, първенец на Юдовите потомци.
11 А Наасон роди Салмон; Салмон роди Вооз;
12 Вооз роди Овид; Овид роди Есей;
13 а Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама,
14 четвъртия Натанаил, петия Радай,
15 шестия Осем и седмия Давид.
16 А техни сестри бяха Саруйя и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Йоав и Асаил;
17 и Авигея роди Амаса; а бащата на Амаса беше исмаилецът Йетер.
18 Халев, Есроновият син, роди синове от жена си Азува и от Ериота: синовете му бяха Есер, Совав и Ардон.
19 И като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ор.
20 А Ор роди Урий; а Урий роди Веселеил.
21 После Есрон влезе при дъщерята на Махир, Галаадовия баща; Есрон я взе, когато той беше на възраст шестдесет години, и тя му роди Сегув;
22 а Сегув роди Яир, който имаше двадесет и три града в галаадската земя.
23 Гесур и Арам превзеха от тях Яировите поселища, с Кенат и селата му, шестдесет града. Всички те бяха синове на Махир, Галаадовия баща.
24 А след като Есрон умря в Халев-ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхор, бащата на Текуе.
25 Синовете на първородния на Есрон - Ерамеил, бяха: първородният Арам и Вуна, Орен, Осем и Ахия.
26 Ерамеил взе и друга жена, чието име беше Атара: тя беше майка на Онам.
27 А синовете на първородния на Ерамеил - Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер.
28 Синовете на Анам бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самай: Надав и Ависур.
29 Името на Ависуровата жена беше Авихаила, която му роди Ааван и Молид.
30 А Надавови синове бяха: Селед и Апаим; Селед умря бездетен.
31 А син на Апаим беше Есий; а син на Есий - Сисан; а син на Сисан - Аалай.
32 А синовете на Ядай, Самаевия брат, бяха: Етер и Йонатан; Етер умря бездетен;
33 а синовете на Йонатан: Фалет и Заза. Тези бяха потомците на Ерамеил.
34 А Сисан нямаше синове, а дъщери. И Сисан имаше слуга египтянин на име Яраа;
35 Сисан даде дъщеря си на слугата си Яраа за жена; и тя му роди Атай;
36 а Атай роди Натан; Натан роди Завад;
37 Завад роди Ефлал; Ефлал роди Овид;
38 Овид роди Ииуй; Ииуй роди Азария;
39 Азария роди Хелис; Хелис роди Елеас;
40 Елеас роди Сисамай; Сисамай роди Селум;
41 Селум роди Екамия; а Екамия роди Елисам.
42 А синовете на Хелев, Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Миса, който беше баща на Зиф; и син на Мариса беше Ави-хеврон.
43 А Хевронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема.
44 А Сема роди Раама, Йоркоамовия баща; а Рекем роди Самая.
45 И Самаев син беше Маон; а Маон беше Ветсуровият баща.
46 А наложницата на Халев - Гефа, роди Харан, Моса и Газез; а Харан роди Газез.
47 А Ядаеви синове: Регем, Йотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф.
48 И наложницата на Халев - Мааха, роди Север и Тирхан;
49 роди още Сагаф, Мадмановия баща, Сева, Махвановия баща и бащата на Гавая; Халевова дъщеря беше Ахса.
50 Ето синовете на Халев, баща на първородния на Ефрата - Ор: Совал, Кириатиаримовият баща,
51 Салма, Витлеемовият баща, и Арев, Вет-гадеровият баща.
52 А на Совал, Кириатиаримовия баща, синовете бяха Арое и половината от манахатците.
53 А Кириатиаримовите семейства бяха: етерците, футците, суматците и мисрайците; от тях произлязоха сарайците и естаолците.
54 Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-вит-Йоав, половината от манахатците, сарайците,
55 семействата на писците, които живеят в Явис, тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Амат, праотец на Рихавовия дом.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29