за Христос

Победни войни на Давид
След това Давид порази филистимците и ги покори, и отне Гет и селата му от ръката им.

Слушай 1Летописи 18:1
1Летописи 18:1

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 18:1: